Wat is sjamanisme

Er zijn net zoveel vormen van sjamanisme als dat er natuurvolken zijn. De vormen van sjamanisme kunnen sterk uiteenlopen, van het werken met kruiden tot werken met spirits en tot transreizen door middel van hallucinerende middelen.
Het is de oudste spirituele stroming die de mensheid kent.
In de westerse wereld was het sjamanisme grotendeels verloren gegaan. De wijsheid en kennis van het sjamanisme die opnieuw in de westerse maatschappij ontwikkeld zijn en worden, vinden hun oorsprong in die sjamanistische culturen waar de sjamanen bereid zijn hun kennis, wijsheid en vaardigheden te delen. Sjamanisme gaat uit van volledige verbinding met het stoffelijke en onstoffelijke, het fysieke en energetische, het zichtbare en het onzichtbare; met alles wat is.
Alles heeft zijn eigen energieveld en bewustzijn. Verstoring van het energieveld kan op vele manieren plaatsvinden, zowel fysiek als mentaal of psychisch. De sjamaan zal de ‘wonden’ op energetisch nivo helpen genezen en stimuleert het zelf helend vermogen.

Inca sjamanisme


Het Incasjamanisme wordt gepraktiseerd door de Q’ero sjamanen die directe afstammelingen zijn van de Inca’s (zie Q’ero gemeenschap). In deze vorm van sjamanisme wordt gewerkt met de natuurspirits van PachaMama (moeder Aarde), de Zon-Maan-en Sterren, met de spirits van de planten, bomen, dieren en stenen, met vuur en water enz.. Bij helingen en initiaties kunnen transreizen gemaakt worden door de sjamaan of geleide transreizen door de persoon zelf.