Programma Paco's 

don_lorenzo_en_dona_ernestina    lorenzo_en_ernestina

Als we de paco's ontvangen is dat niet meer in Pingjum maar in het nieuwe spiritueel centrum Pacha Mama.
In dit centrum zijn ook overnachtingsmogelijkheden, op de site www.spiritueelcentrumpachamama.nl vind je meer info .

Het programma ziet er meestal als volgt uit:
Helingen en initiaties (inwijdingen)
Groeps Healing Despacho
Workshop Werken met Nature Spirits

Heling

Een individuele heling duurt ongeveer 1 uur. De paqo maakt contact met de energie van het lichaam en zoekt de blokkades en mogelijk zware energie (hucha) op. De paqo met werkt met verscheidene methodes om de blokkades en hucha op te heffen, daarbij wordt pure energie in het energetisch lichaam gebracht.
Als het nodig is zal er tijdens de heling ook een Soul Retrievel plaatsvinden. Dit wordt tijdens de sessie aan de paqo duidelijk gemaakt.

Bij de heling kan, als dit gewenst is naast een Engelse vertaling ook een Nederlandse vertaling gegeven worden.

Inwijdingen

Deze initiatie worden volgens de Inca tradities uit de Andes ‘Hatun Karpay’ genoemd.
De Hatun Karpay bestaat uit 3 inwijdingen; Munay, Yatsay en Llankay. Om een begin te maken met het bewandelen van het Inca-pad en je toegankelijk te maken en je te verbinden kun je deze 3 initiaties van de Hatun Karpay ontvangen. Je ontvangt één initiatie per keer.
Na de 3e initiatie is het van belang om minimaal 1x per jaar de Mosoq Karpay te ontvangen. Deze initiatie vernieuwd en ververst de 3 initiaties van de Hatun Karpay.
De paqos in Peru ontvangen van elkaar jaarlijks Mosoq Karpay. De Hatun Karpay zal je helpen om volledige harmonie te bereiken met jezelf en met Moeder Aarde. Het opent je hart en maakt je gevoeliger op meerdere niveaus in je leven. Het zal je helpen jezelf en jouw pad duidelijker te zien. Een inwijding duurt ongeveer 2 uur. Wees je er van bewust dat de paqo beslist of je gereed bent om een initiatie te ontvangen. Als je er niet klaar voor bent, krijg je een heling zodat je beter voorbereid zult zijn om een volgende keer een inwijding van hen te ontvangen.

Groeps Healing Despacho

(Deze workshop is voor degene die geen individuele heling kunnen betalen.)
Een despacho is een kleurrijke offering. Deze wordt gemaakt in de vorm van een mandala. Er worden natuurlijke ingrediënten voor gebruikt, zoals cocabladeren, bloemen, lama vet, katoen en rijst. Elk ingrediënt heeft zijn eigen functie en betekenis. De despacho brengt een verbinding tot stand met de geestenwereld, waardoor zij toegang krijgen tot onze wereld en heling kan plaatsvinden.
Het is een ritueel waarbij o.a. ingrediënten worden geofferd aan Moeder Aarde, Spirits en de Apu’s (spirits van de bergen). Tijdens het ritueel doe je persoonlijke gebedjes en wensen in de despacho. Als de despacho klaar is, maakt de paqo je energieveld schoon. Daarna wordt de offering verbrandt, begraven of op een rustige plek aan het water gegeven. Een despacho is een eenvoudige, maar zeer krachtige manier van helen. Het herstelt de balans in jezelf en met Moeder Aarde.

Workshop Working with Nature Spirits

In deze 2-daagse workshop willen de paqo’s graag hun kennis delen over hoe zij werken met de Natuur krachten/Spirits. Zij leren je hoe je in contact kunt komen en hoe je een diepe verbinding tot stand kunt brengen met de spirits. En ook hoe je met de spirits kunt werken voor helende doeleinden.
De paqo’s zullen ons laten zien hoe de Natuur Spirits met poorten naar heling werken en portalen naar andere dimensies.
De paqo’s leren ons 2 categorieën van Natuur Spirits waar zij zelf mee werken:

1. De Nature Spirits die verbonden zijn met de organen. Deze worden de ‘mukis’ genoemd. De paqo’s roepen de mukis op en vragen voor assistentie bij de heling van de issues die verbonden zijn met de fysieke body en specifiek de organen. Bij voorbeeld; als iemand een slechte adem heeft dan is dat een issue van de lever. De paqo maakt contact met de mukis (de hoeders, of begeleiders) van de lever en vragen deze te helpen bij het helen van de lever en de samenwerking met de adem.
Bij deze workshop werken de paqo’s ook met het hart.
2. Natuur Spirits die verbonden zijn met de natuur buiten. Deze worden de ‘anchanchus’ genoemd. De paqo’s roepen deze Spirits aan om ons te verbinden met de aarde in correlatie met de lagen in onszelf.

Adres:
Mearsterpaed 8 Lekkum
Tel. 0517 579441/ 06 11291996
sjamanismefriesland@hotmail.com