Kinderen en Sjamanisme

Sjamanisme kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van problemen bij kinderen.
Kinderen zijn gevoelsmatig en emotioneel nog erg open waardoor ze ontvankelijk kunnen zijn voor zware energie die zich  in het energetisch lichaam kan nestelen. Als dat gebeurd kan het kind gedrag  vertonen dat voor de buitenwereld onverklaarbaar en vaak onwenselijk is.

Ook kunnen kinderen door, plotselinge schrik,  scheiding, verlies, pesten op school flinke ‘zielepijn’ oplopen waardoor ongewenst of dwangmatig gedrag het gevolg kan zijn. Het kind kan zodanig gekwetst raken dat het zich boos kan voelen, verdrietig, eenzaam, verlegen of angstig zonder dat volwassenen er een vinger op kunnen leggen.

Tijdens de bevalling kunnen er wonden in het energetisch lichaam van een kind ontstaan waardoor het bv. slecht slaapt, veel huilt, of weinig of juist veel wil eten. Dergelijke wonden in het energetisch lichaam zijn over het algemeen goed te herstellen.

Doordat kinderen niet altijd goed kunnen verwoorden wat ze voelen en vaak niet begrijpen wat er aan de hand is, is het vaak moeilijk het probleem op te lossen. In dergelijke situaties kan sjamanisme van grote betekenis zijn. Een heling kan het kind helpen om weer in evenwicht te komen. Het energetisch lichaam bij kinderen laat zich snel en goed herstellen. Sjamanisme is geen therapie waar veel gepraat wordt. Belangrijk is dat het energetische lichaam schoongemaakt en geheeld wordt. Dit kan ook via de moeder plaatsvinden die als doorgeefluik naar haar kind functioneerd. Soms zijn er meerdere sessies nodig maar vaak zien we dat ‘genezing’ bij kinderen sneller gaat dan bij volwassenen.

Als het kind groot genoeg is kan het zelf aktief deelnemen aan verwerking en genezing. Door bijvoorbeeld het maken van een krachtcirkel of een despacho of een vuurceremonie.
Als een kind te gevoelig is voor invloeden van buitenaf die niet direkt met de belevingswereld van het kind te maken hebben, kunnen negativiteit en/of emoties van anderen overslaan op het kind. In een dergelijk geval kan het kind de Bands of Power krijgen waardoor het minder vatbaar is en het meer in z’n eigen kracht komt staan.

moeder_en_kindkindje