certificaat van bekwaamheid  Introductie

Het sjamanisme waarin ik ben opgeleid is hoofdzakelijk afkomstig uit het hooggebergte van de Andes in Peru. Deze vorm van sjamanisme is geen trance sjamanisme. Zowel de sjamaan als de cliënt zijn zich volledig bewust en aanwezig.
Ik kwam in aanraking met het sjamanisme van de Q’ero indianen en ontdekte hoe krachtig de spirituele kennis en wijsheid van deze mensen is.
Het is wonderlijk te merken hoe goed wij mensen in staat kunnen zijn om wonden op energetisch nivo te helen waardoor we uit de trauma’s stappen en veel beter in onze eigen kracht en in het ‘nu’ komen te staan.

Door trauma’s kunnen we zowel fysieke pijn als zielepijn oplopen. Zielepijn wil zeggen; de pijn die we voelen wanneer we te maken krijgen met een (echt)scheiding, het verlies van een dierbare, of we worden ernstig gekwetst, voelen diep van binnen in ons lichaam. We zeggen ook wel ‘ik ben op m’n ziel getrapt’ of ‘het doet me zeer in m’n hart’.
Deze pijnen/wonden worden in het energetisch lichaam dat ons omringt, opgeslagen en kunnen veranderingen in de gemoedstoestand en gedrag, ziektes en kwalen teweeg brengen.
Het is ook mogelijk dat zware energie zich in ons energetisch lichaam nestelt zonder dat we dat direct als zodanig herkennen. Dit kan tot depressiviteit leiden of gedragsveranderingen.

In de loop der jaren had m’n energetisch lichaam flinke wonden opgelopen. Bij mijn opleiding heeft het accent in de eerste instantie gelegen op de heling van mezelf, immers als je zelf niet geheeld bent kun je ook andere mensen niet helpen en/of je kennis doorgeven.
Dankzij deze spirituele ontwikkelingen, de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan bij de Paco’s en westerse sjamanen kan ik het sjamanisme ook aktief bedrijven.
Eind 2012 heb ik de opleiding aan de school voor Inca-sjamanisme met veel opgedane wijsheid en kennis afgerond. Ik ben full mesacarrier en bevoegd om helingen, inwijdingen en workshops te geven en bovendien gecertificeerd Pampamasayok (hoeder van de dag)

Claasje Kos