terug naar activiteiten

Munay Ki

Munay betekent liefde en Ki betekent kracht. De definitie van Munay Ki is:
ik schenk en ontvang de kracht van liefde.

Deze workshop is samen gesteld door Alberto Villoldo. De kennis en wijsheden die Alberto in de Munay Ki workshop heeft verwerkt zijn grotendeels afkomstig van de Q’ero indianenstam waar Alberto jaren lang heeft gewoond. Een klein deel van de workshop is afkomstig van Noord-Amerikaanse indianenstammen. (Op You Tube is de film te zien van Alberto Villoldo en de Munay Ki) De Munay Ki stelt ons in staat om ons voor te bereiden op de nieuwe wereld, van homo sapiens naar homo lumineus. Het is een stap naar een hoger bewustzijn en een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid; op weg naar een harmonieuze en gebalanceerde samenleving en naar een nieuwe dimensie.

De Munay Ki opent je hart en maakt de weg vrij om liefde en energie te laten stromen. Het neemt je mee van je ego en je overtuigingen die je beperken, naar een mythische plaats van pure energie. De Munay Ki herstelt de verbinding met je innerlijke kracht en de aarde. Het stelt je in de gelegenheid om uit de waan van de dag te stappen en de weg vrij te maken voor de manifestatie van je werkelijke zijn; je authentieke zelf. De plaats waar we echt vrij zijn. Waar we de mogelijkheid hebben om onze dromen tot werkelijkheid te maken vanuit een nieuw perspectief. Het is het pad van het Hart en de Heling, van de kracht van de liefde!

De inwijding van de Munay Ki bestaat uit tien rites. Negen worden door transmissies als ‘zaden’ doorgegeven. De tiende wordt met de Mesa van de mesa-carriër (sjamaan) doorgegeven. De eerste vier rites zijn krachtdieren, deze leggen het fundament voor je transformatieproces. Hiermee laat je het verleden los en geef je een nieuwe richting aan je leven. Bij de volgende drie word een geleide meditatiereis gemaakt. Deze en de volgende vijf twee rites stemmen je af op hogere niveaus waar de transformatie plaats vindt.

De tien rites zijn:

1 Heler (Hampe Karpay) slang
Bestaat uit drie transmissies in drie chakra’s. Deze activeren het helingproces door het gevoel (hart-Munay), visie (3e oog-Llankay) en actie (buik-Yachay) te doen ontwaken.

2 Banden van Kracht (Chumpi Karpay) jaquar
Deze banden worden in het energetisch veld geweven. Zij zorgen ervoor dat oneigenlijke energieën zich niet in het energetisch veld kunnen nestelen. Het zijn vijf banden: zwarte band = aarde, rode band = water, gouden band = vuur, zilveren band = lucht, witte band = zuivere energie.

3 Harmony (Ayni Karpay) kolibrie
Zijn zeven transmissies in de zeven chakra’s. Deze verbinden je met de moeder aarde en alle levende wezens; ze leren je om intens te drinken van de levensnectar; ze schenken visie en helder inzicht, harmonie en vrede.

4 Ziener (Kawak Karpay) condor
Bij deze rite worden er draden tussen je visuele cortex, je derde oog en je hartchakra geweven. Deze geven je een heldere kijk op jezelf en de wereld en zorgen ervoor dat je zintuigen worden verscherpt en het heldere weten wordt versterkt. Je word een visionair.

5 Hoeder van de Aarde (Pampamesayok)
Deze rite zorgt ervoor dat je verbonden wordt met moeder aarde en de lichtwezens. Ook met de healers en medicijnmensen uit het verleden. Je zult voorbij de angst gaan en vrede en waarheid in de praktijk brengen. Het versterkt het vrouwelijke aspect in je.

6 Hoeder van de Wijsheid (Altomesayok)
Deze rite verbindt je met de je afstammelingen uit het verleden en de toekomst. Het helpt je je mannelijke kant te versterken. Je kunt uit de tijd stappen en oneindigheid ervaren en collectieve wijsheid. Je kunt je eigen roeping volgen, je eigen pad.

7 Hoeder van de Dag (Kuraq Akuyek)
Deze rite verbindt je met de aartsengelen die waken over de melkweg en de hoeders van al het leven op aarde. Deze rite verbindt je met de sterren en de zon. Het vergroot de kracht van je intentie en vermogen om met moed en compassie je dromen waar te maken.

8 Hoeder van de Sterren (Mosoq Karpay)
Dit is de rite van de toekomst die je verankert in de tijd rond en na 2012. Je wordt bevrijdt van het verleden en je krijgt een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst. Je kunt gebeurtenissen steeds makkelijker op spiritueel niveau verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

9 Schepper van Creatie (Taytanchis)
Deze rite doet de schepper in jou ontwaken. Het activeert je goddelijke natuur. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum. Van het kleinste zandkorreltje tot het melkwegstelsel. Dit bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper bent van je ervaringen en daar alle verantwoordelijkheid voor neemt. Ook zul je je meer bewust zijn van wat je denkt en zegt.

10 Godin Nusta Karpay De Godin Nusta Karpay geeft leven aan 144 godinnen. Dit is de rite van de Godin Nusta Karpay. Je hart en je mannelijke en vrouwelijke kant worden verbonden met deze Godin.

Wil je verder gaan op dit sjamanistische pad dan is de Nusta Karpay workshop een prachtig vervolg. In deze workshop wordt met de zeven belangrijkste Nusta godinnen gewerkt. Zie voor meer uitleg ‘Nusta Karpay’.